0906 689 686
0906 689 686
Isuzu Q-Series
ModelTổng Trọng tải
(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

QKR77FE45,000105467,000,000
QKR77HE45,500105513,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

Isuzu N-Series
ModelTổng Trọng tải(KG)Công suất(PS)Giá Niêm yết(VND)
NMR77EE45,5001050
NMR85HE46,000124679,000,000
NPR85KE47,500124705,000,000
NQR75LE49,500155766,000,000
NQR75ME49,500155812,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

Isuzu f-Series
Model

Tổng Trọng tải

(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

FRR90NE411,000190882,000,000
FVR34LE416,0002411,299,000,000
FVR34QE416,0002411,339,000,000
FVR34SE416,0002411,366,000,000
FVM34TE425,0002801,660,000,000
FVM34WE425,0002801,710,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

Close Menu
Đăng kí báo giá